Hendrik Wiegersma (1891-1969)
Hendrik Wiegersma, De Uitingen Des Levens, 1925

De Uitingen Des Levens, 1925

1925De Uitingen des Levens - N.V. Dekker/van de Vegt en J.W. van Leeuwen,
 Utrecht-Nijmegen, 167 pagina's

1926De Breischei als voorwerp van volkskunst - Uitgeverij N.V. de Erven H. van Munster en Zoon,
  Amsterdam, 51 pagina's met 34 afbeeldingen in zwart-wit

1941Volkskunst in de Nederlanden, klein-beeldhouwwerk - Uitgavereeks 't Getouw,
 N.V. Boekdrukkerij Helmond, 235 pagina's

1948Het Morgenland, Het verhaal van eene reis naar Byzantium en Asia Minor
  N.V. uitgeverij Lieverlee, Amsterdam, 1950, 113 pagina's

1950Tegen den draad in, een nieuw licht op de kunst van 'wijzen' en 'dwazen'
 Uitgeverij Paul Brand N.V. Bussum

1952De Maat - uitgeversmij De Pelgrim, Eindhoven, 23 pagina's

1954Een Fibula - uitgeversmij De Pelgrim, Eindhoven, 27 pagina's

1958Een schrift vol fouten - uitgeversmij De Pelgrim, Eindhoven, 92 pagina's

1961Sophismen en Aphorismen - uitgeversmij De Pelgrim, Eindhoven

1966Sophismen en Aphorismen - uitgeversmij De Pelgrim, Eindhoven

1967De Menschwording - Gebr. Nies N.V. Deurne, 71 pagina's