Hendrik Wiegersma (1891-1969)
Hendrik Wiegersma's huis De Wieger in Deurne

Hendrik en Nel Wiegersma en Antoon Coolen, begin '50

Bij de combinatie van deze twee namen zullen velen meteen denken aan de beroemde roman Dorp aan de rivier en sommigen ook nog aan het minder bekende De drie Gebroeders. Voor beide boeken heeft Coolen zich laten inspireren door de persoon van Wiegersma en de verhalen die hij over zichzelf en zijn familie vertelt. Beide romans schrijft Coolen in de korte tijd (1933-1938) dat hij weer in Deurne woont.
het dorp van zijn jeugdjaren. Na zijn vertrek naar Waalre blijven zij vrienden voor het leven. Maar ook in de periode voor 1933. als de schrijver zich in Hilversum heeft gevestigd. zijn er al contacten en blijkt de arts Wiegersma zelfs te figureren in een vroege roman van Antoon Coolen.

De boeken Dorp aan de Rivier en De drie Gebroeders worden tussen 1934 en 1936 geschreven.
Het eerste boek is aan Wiegersma opgedragen, beide zijn door Wiegersma geillustreerd. Ongetwijfeld moet daar veel contact over zijn geweest. Van Duinkerken schrijft zelfs dat men tot op zekere hoogte kan spreken over samenwerking tussen schrijver en schilder. Du Perron wijst op de verschillende stijlen die Wiegersma hanteert.

Het boek Dorp aan de Rivier is Coolens beroemdste roman. In 1997 verschijnt ter gelegenheid van zijn honderdste geboortedag de veertigste druk. In het eerste verschijningsjaar verschijnen er al tien. De bezorger van de veertigste druk dr. H.T.M. van Vliet citeert in zijn gedegen nawoord uit een brief van Coolen over het wordingsproces:
"De zoon, dr. Wiegersma in Deurne, vertelde mij over Lith en de praktijk van zijn vader allerlei verhalen en deze werden voor mij aanleiding tot het boek. waarin ik de vader zag a travers het temperament van de vertellende zoon. Tot het vollopen van het geheel. het voltooien, afronden, met elkaar in verband brengen van gebeurtenissen en aanvullende figuren droeg mijn fantasie bij."

Arts in Deurne en journalist in Hilversum
Antoon Coolen - hij is in 1897 in Wylre geboren - woont vanaf zijn zesde jaar in Deurne. Na de fratersschool aldaar vertrekt hij naar het gymnasium (kleinseminarie) van de paters norbertijnen in Heeswijk. Hij maakt zijn studie daar niet af. Na de vierde kbs komt hij terug naar Deurne.
Daar woont, niet ver van het station in een statig pand De Romeijn. H.N. Ouwerling. Deze ex-onderwijzer is regionaal historicus en hoofdredacteur van het blad De ZuidWillemsvaart. Daarvoor is hij op het Haageind de buurman van de familie Coolen en wordt door de schooljongen Antoon zeer bewonderd.
"Naast ons woonde een gewichtig en geleerd man. die later mijn vriend werd", schrijft hij later.
Het is deze Ouwerling die Antoon Coolen in de journalistiek trekt en hem de kans geeft reeds op zeventienjarige leeftijd. in 1914. een eerste bundeltje schetsen Opinies te laten uitgeven.

Als in 1917 de jonge arts Hendrik Wiegersma (26) eigenhandig zijn naambord met spreekuur aan de voorgevel van een eenvoudig arbeidershuisje aan de Stationsstraat nr. 70 te Deurne bevestigt. verlaat de journalist Antoon Coolen (20) het dorp van zijn jeugd om zich na korte verblijven te Eindhoven, Maastricht en Utrecht in 1920 in Hilversum te vestigen als journalist van de Gooische Post.